Způsoby podpory společensky prospěšného podnikání ve Velké Británii

innovation fundraising corporate social responsibility corporate volunteering synergy creativity