Posts Tagged ‘workshops’

Workshopy / Workshops

Tuesday, December 15th, 2009

Innovation tank pořádá dlouhodobou sérii workshopů pro neziskovky se zaměřením na nové trendy v neziskovém sektoru. Prezentace z workshopů najdete najdete zde nebo na http://www.slideshare.net/innovationtank

/

Innovation tank is organising long term series of workshops for NGOs focusing on new trends in non-profit sector. You can find presentations from workshops here or on http://www.slideshare.net/innovationtank