START UP projekt

Hlavním cílem projektu START UP je přenos know-how o možnostech, způsobech a praktické realizaci společensky prospěšného (sociálního) podnikání z Velké Británie do České republikyza pomoci partnerských organizací i-Genius (www.i-genius.org ) a UnLtd (www.unltd.org.uk).

Projekt nabízí praktické vzdělávácí kurzy pro zájemnce o rozjezd sociálního …podnikání. Pilotní kurz pro 15 osob bude realizován v květnu a červnu 2011 v Praze. Následovat budou 3 vzdělávací kurzy pro 20 účastníků (v Praze, Brně, Ostravě)v období od září 2011 do ledna 2012.

Každý kurz bude obsahovat třídenní intenzivní workshop a samostudium elearningu doplněné o průběžné konzultace odborných lektorů. Cílem je, aby většina účastníků v průběhu kurzu vytvořila vlastní byznyz plán a začala své podnikání realizovat.

Na jaře 2012 proběhne soutěž Eco & Social startup, v jejímž rámci budou vyhodnoceny společensky prospěšné podnikatelské záměry zohledňující jejich pozitivní společenský přínos.

Pokud máte zájem se do projektu zapojit, pište na petr@innovationtank.eu

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Děkujeme.