Různé aktivity

Nové trendy v neziskovém sektoru

Realizovali jsme ucelený vzdělávací program pro neziskový sektor, v Praze ve spolupráci s Informačním centrem OSN a v Brně za podpory Nadace Partnerství. V rámci workshopů prezentovali experti vývojové trendy v oblastech legislativy pro neziskové organizace, společenské odpovědnosti firem a sociálního podnikání. Semináře pokrývaly i využití sociálních sítí pro marketing a fundraising, strategické plánování a řízení NNO a branding. Prezentace z workshopů jsou volně přístupné na http://www.slideshare.net/innovationtank

Hub Praha

Podíleli jsme se na otevření pražského Hubu – inkubátoru pro sociální inovace a podnikání ( http://prague.the-hub.net ). Hub již funguje na adrese Drtinova 10 poblíž Andělu a je tak součástí rychle rostoucí světové sítě Hubů podporující a propojující inovativní podniky, nezávislé profesionály, kreativní inovátory a angel investory.

Další aktivity

Pracujeme na české adaptaci propracované metodologie holandské měření výstupů a dopadu projektů v oblasti společenské odpovědnosti firem. Po dokončení budeme moci systém adaptace zdarma nabídnout českým firmám a stimulovat tak rozvoj jejich aktivit. Dokončujeme přípravu nabídky vzdělávaní a poradenství v oblasti online prezentace a marketingu pro NNO.