Naše mise

Inspirovat, podporovat a implementovat kreativní podnikatelské aktivity a iniciativy pro radikálně lepší svět.

Změřujeme se na výzkum, aplikaci a propagaci sociálních inovací v oborech zahrující mimo jiné:

alternativní podnikání – sociální inovace* –  udržitelný a sociálně odpovědný design – co-working a spolutvorba – zelené inovace  - Car sharing – Power mapping – rozvoj komunit – filantropie – sociální odpovědnost firem (CSR) – management a měření sociálního dopadu – social media – partnerství veřejného a soukromého sektoru – clustery – alternativní investování – eHealth –  online spolupráce – mikrofinance

* „Sociální inovace“ představují nové strategie, koncepty, myšlenky, nápady a procesy které adresují společenské potřeby mnoha forem – od pracovních podmínek a vzdělávání po podporu zdravého životního stylu. Sociální inovace podporují a upevňují občanskou společnost.