Operační standardy

Při realizaci našich projektů dodržujeme tyto standardy a principy:

Operační standardy:

 • Princip trojí zodpovědnosti – Ekologická | Sociální | Ekonomická
 • Otevřenost a spolupráce
 • Neustálé zlepšování
 • Používání otevřených zdrojů a platforem
 • Finanční transparentnost a nízkonákladové operace
 • Využívání Social Media
 • Využívání pokročilých technologií
 • Otevřená výměna know-how

Projektové standardy:

 • Inovace
 • Proveditelnost | Replikovatelnost | Komplexnost | Transparentnost | Udržitelnost
 • Použití licence Creative Commons – www.creativecommons.cz
 • Zapojení více zúčastněných stran

Týmové standardy:

 • Různorodý tým
 • Plná individuální zodpovědnost
 • Rovný přístup
 • Rovnováha pohlaví
 • Zapojení dobrovolníků a trainees
 • 1/10 času věnována vzdělávání a kreativitě